Markedsanalyse

Hvis I gerne vil skabe større forståelse for de eksterne faktorer, der påvirker jeres virksomhed, så kan YEC skabe dette grundlag for jeres ledelse, så I kan træffe optimale strategiske beslutninger. 

Eksterne faktorer

Når man som ledelse står overfor vigtige strategiske beslutninger, er det vigtigt at have komplet viden om de eksterne faktorer, der har stor indvirkning på strategiens muligheder for succes. Hos YEC fokuserer vi typisk på følgende eksterne faktorer:

Markedsdynamikker
Størrelse, sæsonudsving, geografi, demografi m.m.

Konkurrentsituation
Overblik over samtlige konkurrenter og deres placering i markedet, produktsortiment og USP'er. Dertil gennemgår vi deres strategi og mapper hvor de ønsker at positionere sig i fremtiden.


Kundepræferencer
En dyb forståelse for kundernes præferencer, segmenteringer og købsadfærd er typisk et element, som vil være vigtig i en fuld markedsanalyse.

Lovgivning & andre faktorer
Alt efter den konkrete udfordring kan flere elementer indgå i analysen såsom lovgivende faktorer.

Reel værdi

En dybdegående markedsanalyse skaber stor værdi når der skal træffes strategiske beslutning. Særligt i en situation hvor ledelsen ikke har 100% overblik over alle eksterne forhold og hvordan disse udvikler sig fremadrettet. Igennem YEC's markedsanalyse og vurdering af markedsforholdene identificeres der muligheder, trusler og tendenser. Dette gør det muligt for jeres ledelse at træffe informerede beslutninger, styrke virksomhedens position på markedet og optimere strategien.

Vores metode

Analyse

I denne fase fokuserer vi på at indsamle omfattende og nøjagtig information om de relevante aspekter af markedet, produkter og konkurrenter. Vores tilgang til analyse inkluderer:

  • Databaser: YEC indsamler al tilgængelig relevant information – fra offentligt tilgængeligt data, brancherapporter og akademisk forskning, til en række databaser som YEC har adgang til.

  • Primær indsamling: YEC designer optimale interview frameworks på baggrund af de relevante udfordringer i casen. Her indsamles via interviews de informationer, der ikke er offentligt tilgængelige. I denne fase er der fokus på at skaffe viden fra eksperter i området, mystery shopping hos konkurrenter samt potentielle kunder og deres adfærd. 

  • Analyse: Når al data er indsamlet, analyseres disse, hvorefter resultaterne opsættes i en længere rapport. Hvis det ønskes, vil ledelsen også få adgang til al rådata.

Vurdering

Med afsæt i den gennemarbejdede analyse af mulighederne for resultatforbedrende handlinger, analyserer YEC markedets attraktivitet, hvordan konkurrenterne positionerer sig og hvilke kundepræferencer som ikke dækkes optimalt på nuværende tidspunkt.

Anbefaling & forhandling

YEC kommer med en række anbefalinger i forhold til virksomhedens forventede markedsudviklinger og fremtidige. Vi præsenterer mulighederne for jer ved en længere fysisk gennemgang, hvor resultaterne gennemgås. Derfra har I et stabilt strategisk beslutningsgrundlag.

Implementering

Vores afrapportering sker fysisk samt med en uddybende rapport. YEC bidrager gerne videre i strategiprocessen eller støtter op om implementeringen af de beslutninger, der bliver truffet på baggrund af markedsanalysen. 

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... I skal lancere et nyt produkt eller optimere eksiterende produkter og/eller produktsortiment.

... I har udfordringer med jeres konkurrencemæssige fordel i.f.t. konkurrenter, og vil gerne skabe forståelse for hvorfor dette er situationen og hvordan denne kan forbedres.

... I vil klargøres til næste strategiproces, som bliver mere effektiv, hvis alle på forhånd kender til alle markedsforhold, kundernes præferencer og konkurrenternes positionering.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med markedsanalyser?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33