Procesoptimering

Hvis I har mange manuelle arbejdsprocesser, der optager meget af medarbejdernes tid

og ønsker at gøre dem simplere og mere automatiserede, for derved at opnå en besparelse

eller frigive ressourcer til mere værdiskabende arbejdsopgaver.

Vores tilgang

Vi kan hjælpe din virksomhed med at identificere muligheder for procesoptimering, og være med til at implementere de handlinger, der får effektivitetsforbedringen til at ske.

Vi kan i samarbejde med relevante stakeholders i virksomheden gennemgå alle eller en delmængde af virksomhedens opgaver og processer. Vi laver en oversigt over alle opgaverne og mapper de eksisterende processer og analyserer, hvilke beslutninger der kan tages for at forbedre virksomhedens effektivitet.

Reel værdi

Når vi har etableret et katalog over mulige forbedringstiltag, diskuterer vi disse med virksomheden, som beslutter, hvilke handlinger der skal implementeres. Vi følger disse beslutninger helt til dørs og sikrer, at beslutningerne bliver gennemført, således at værdiskabelsen bliver realiseret.

Vi kan medvirke til at forankre den fremtidige procesoptimering ved etablering af ”Business Process Owners” (BPO’s) blandt medarbejderne i virksomheden.

Vores metode

Analyse

Vi starter altid procesoptimeringen med at skabe en detaljeret oversigt over de nuværende opgaver og processer. Vi kalder det ”process mapping”, og disse udarbejdes på workshops, hvor relevante medarbejdere fra virksomheden deltager. Denne proces mapping viser, hvilke steps, medarbejdere, systemer og manuelle forhold, der er en del af processen.

Vurdering

Med afsæt i procesanalysen vurderer vi, hvordan processerne kan gøres mere effektive. Dette kan ske ved automatisering, eliminering eller optimering af processen. Vi udarbejder et katalog over mulige procesforbedringer.

Anbefaling & forhandling

Baseret på kataloget over mulige handlinger vil vores anbefalinger blive skræddersyede til jer og jeres virksomhed. Vi præsenterer mulighederne for jer, og I beslutter, hvordan der skal procesforbedres.

Implementering

Vi sikrer, at procesændringerne bliver gennemført i praksis og vi kan skabe kontakt til relevante leverandører, hvis ændringer af virksomhedens IT-system ønskes.

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... I har opbygget processerne over tid, og der er ikke ressourcer i virksomheden til at gennemgå dem.

... jeres overblik over processernes værdi er vanskeligt, grundet vækst, øget mængde af processer og høj kompleksitet.

... jeres IT-systemer er blevet implementeret uden nødvendigvis at have automatiseret alle de processer, som de muliggør.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med procesoptimering?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33