Forecasting

Hvis I ønsker at kunne lave bedre og hurtigere forecast og scenarier omkring en fremtidige finansielle udvikling, således at I hurtigere kan tilpasse jeres strategi og fremtidige ressourcer.

Vores tilgang

Det er vigtigt for enhver virksomhed at have øje for, hvordan virksomhedens finansielle performance kan forventes at udvikle sig over de kommende måneder, og hvad det betyder for virksomhedens finansielle styrke og evne til at overholde indgåede aftaler.

Stigende usikkerhed omkring den fremtidige udvikling betyder ikke, at man skal opgive at planlægge for fremtiden. Tværtimod er det i stigende grad vigtigt at forholde sig til, hvordan fremtidige ændringer kan påvirke sin virksomhed. Ved at være ordentligt forberedt herpå kan man sikre sig, at der altid er tilstrækkelig finansiel kapacitet i virksomheden.

Reel værdi

En forecast model kan modellere forskellige fremtidige scenarier og angive de forventede økonomiske resultater for hvert scenarie, baseret på nogle valgte forudsætninger. Det gør det simpelt at foretage sensitivitets-analyser, hvor man beregner effekten på resultatudviklingen på basis af ændrede forudsætninger på nøglefaktorer.

Vores metode

Analyse

Vi indleder med at skabe detaljeret oversigt over virksomhedens resultatopgørelse, balance og cash flow, inkl. en detaljeret oversigt over alle indtægtsstrømme og omkostninger i virksomheden. Vi bruger dette til at forstå virksomhedens ”value drivers” og til at lave en forecast model af virksomhedens fremtidige indtjeningsmulighed.

Vurdering

Vi vurderer, hvordan den bedste forecast model skal se ud for din virksomhed. Vi har fokus på at inkludere alle væsentlige ”value drivers” i modellen, som også skal indeholde mulighed for at udarbejde scenarier og sensitivitetsanalyse.

Anbefaling & forhandling

Vi udarbejder en model i Excel, som laver et rullende 12-måneders forecast af virksomhedens P&L, balance og cash flow, baseret på virksomhedens nuværende finansielle status og viden og skøn om de faktorer, der påvirker den fremtidige finansielle situation for virksomheden

Implementering

Vi implementerer den Excel-baserede forecast model og gør den brugervenlig at operere og vedligeholde, og derfor kræver det ikke væsentlige ressourcer fra virksomhedens side at etablere og vedligeholde modellen. Vi træner relevante stakeholders i virksomhedens finansafdeling i, hvordan modellen fremadrettet anvendes bedst, og viser i hvilke sammenhænge de finansielle forecasts kan anvendes.

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... I er i tvivl om, hvordan vores virksomhed påvirkes af faktorer som stigende inflation, stigende renter og stigende geopolitisk uro.

... I tror på, at vi vil blive stillet bedre end vores konkurrenter, hvis vi tidligere end dem forbereder os på forhold, der vil have betydning for os alle.

.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med forecasting?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33