Implementering

Hvis I har vigtige projekter liggende, som der ikke er ressourcer til at få implementeret 

til tiden, så kan YEC tage sig af hele eller dele af implementeringsfasen.

Vores tilgang

Mennesker er trygge i vaner og derfor er selv små forandringer i en arbejdsgang ubehagelige for rigtig mange medarbejdere. – YEC driver implementering af løsninger gennem respekt for medarbejders behov for sikkerhed og tryghed.

Reel værdi

Gennem kommunikation, oplysning og feedback rum, giver vi medarbejderne den tryghed der skal til for at sikre bæredygtig forandring. Vi skaber et rum, hvor medarbejderen føler sig værdsat og tryg. – Vi sikre medarbejderen forstå værdien i implementeringen for medarbejderens egen vindingsskyld og giver dem værktøjerne til at være kompetente og trygge i de nye procedurerammer.

Vores metode

Analyse

Først laver vi en change impact analyse for at forstå hvem der er de kritiske medarbejder i at sikre en succesfuld implementeringsproces.

Vurdering

Efter change impact analysen, udarbejder vi et kommunikationsprogram og træningsprogram, som gør medarbejderne modtagelige over for følgerne af implementeringen.

Anbefaling & forhandling

Vi anbefaler altid at involvere medarbejdere så tidligt som muligt i implementeringsprocessen, således at de mærker transparens omkring processen og deres egen position, både socialt og operationelt. – Uden medarbejdernes dedikeret vilje til at bære implementeringen fremad, vil den ikke sætte sig permanent

Implementering

Når vi driver implementeringsprojekter, gør vi det i struktureret rammer hvor der kommunikeres ofte og jævnligt, både med styregruppe medlemmer, men også med de egentlige brugere af implementeringen. Vi sikre dedikation og milestone fokuseret adfærd fra både interne og eksterne stakeholders.

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... I har vigtige projekter, som der mangler kompetente ressourcer til at få implementeret korrekt.

... Implementeringsfasen er kompleks og risikofyldt, så kompetent implementering er nødvendig.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med implementering?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33