Kundeanalyse

Hvis I ønsker dyb forståelse af segmenterne i jeres marked, deres præferencer og købsadfærd.

Vores tilgang

Hvorvidt I skal igang med en strategiproces, optimering af produktsortiment eller vil øge jeres markedsandele, er det afgørende at have dyb forståelse af kundesegmenterne på jeres marked, deres præferencer og købsadfærd. Hvis ikke denne viden er skabt, vil det være svært at tage optimale strategiske valg i strategiarbejdet.

YEC har mange års erfaring i udvikling af interview frameworks, kundeinterviews, fokusgruppeinterviews og har udført kundeanalyser for danske virksomheder med milliardomsætning til deres strategiarbejde. Dertil er det med vores netværk af freelancere muligt at udføre kundeinterviews globalt på lokalsprog, hvilket er en stor fordel i indsamling af data til globale kundeanalyser.

Reel værdi

Hos YEC er målet ikke at aflevere et aftalt antal interviews i sig selv. Vores mål er, med afsæt i jeres situation og udfordringer, at skabe interview frameworks der både skaffer generel information men også frembringer information al den implicitte adfærd, som typisk er en stor del af forståelse af målgruppen. Her har YEC igennem flere år udarbejdet optimale spørgemetoder, som frembringer denne viden og opnår i visse tilfælde svarrater på +90%.

Ved en kundeanalyse udført af YEC vil I kunne finde frem til hvilke behov jeres målgruppe har i fremtiden, hvordan jeres produkter/service kan optimeres, hvilke latente kundebehov, der ikke er dækket i markedet idag samt hvilke områder jeres konkurrenter er foretrukket.

Vores metode

Dataindsamling

Processen starter med et indledende møde, hvor der skabes forståelse for virksomhedens situation og udfordringer. Her findes i samarbejde frem til en række research objectives, som skal besvares i kundeanalysen. Dernæst udarbejdes et interviewframework af YEC, som gennemgås med jer inden interviewprocessen begynder. Typisk vil virksomheden bistå med en række kontaktoplysninger på relevante nuværende kunder, og dertil vil YEC fremskaffe kontaktinformationerne på potentielle kunder til analysen. 

Analyse & vurdering

Med afsæt i det indsamlede data vil YEC samle og analysere både kvantitativ og kvalitativ data. Data vil blive summeret i et Excel ark, og resultater vil blive vist en en fuld rapport.

Anbefaling

På baggrund af analysen vil YEC udarbejde resultater og konklusioner. Her vil der fremhæves muligheder og trusler i markedet og med udgangspunkt i virksomhedens interne kompetencer og situation, vil der udformes en række anbefalinger.

Implementering

YEC vil afslutte arbejdet med en fuld afrapportering fysisk hos jer samt overlevering af data og en fuld rapport. Herfra kan ledelsen træffe strategiske beslutninger med fuldt overblik over situationen og kundebasen. De implementeringer dette medfører, kan YEC støtte op om med et videre forløb. 

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... Jeres markedsandel bør øges og salgsindsatsen samt produktudviklen bør optimeres hertil.

... I har truffet beslutninger om strategi på mavefornemmelser og vil have fuldt indblik i situationen.

... I vil forbedre kundetilfredsheden og kundernes oplevelse af jeres produkt/service.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med kundeanalyser?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33