Risikostyring
Hvis I ønsker at få et bedre overblik over de risici som virksomheden omgiver sig med, for at I bedre kan beskytte jer mod eksterne chok og usikkerheder.

Vores tilgang

Enterprise Risk Management tilgår risiciststyring på en struktureret måde for at kunne forberede sig bedst muligt, før krisen opstår, og for at kunne tage risiko-minimerende beslutninger, hvor det er muligt.

Enterprise Risk Management omhandler alle former af risici, der omgiver virksomheden, herunder operationelle risici, finansielle risici, strategiske risici, legale risici og geopolitiske risici.

Reel værdi

Alle risici bliver afdækket, og det vurderes i samråd med relevante parter i virksomheden, hvor sandsynlig hver risiko er for at indtræde, den finansielle effekt på virksomheden hvis risiko indtræder, og en vurdering og implementering af risiko-minimerende tiltag fra virksomheden.

Vi etablerer et format til løbende rapportering, der sikrer at i let kan opdatere og indarbejde risikostyring i jeres fremtidige ledelsesmæssige arbejde i organisationen.

Vores metode

Analyse

Vi skaber en bruttoliste over alle kendte risici (både operationelle risici, finansielle risici, strategiske risici, legale risici og geopolitiske risici). Alle disse risici vurderes på parametrene ”likelihood” og ”impact” og bliver grupperet i en risiko-matrix efter væsentlighed.

Vurdering

Baseret på den grundige analyse af alle risici foretages en prioritering af de væsentligste risici for virksomheden (top-10 eller top-15 risici). Disse risici bliver præsenteret i et Executive Management format, som med regelmæssig frekvens kan præsenteres til direktion og bestyrelse i virksomheden. Heri indeholdes en vurdering af, hvilke mitigerende handlinger, der er mulige at foretage for at reducere risici.

Anbefaling & forhandling

Vi laver en anbefaling på, hvordan ERM skal håndteres i virksomheden, inkl. format og frekvens for rapportering, modtagergruppe, risiko-oversigt og forslag til mitigerende handling. Virksomheden beslutter, hvilket format og frekvens den vil bruge til pro-aktivt at forholde sig til de risici, den er omgivet af.

Implementering

Vi assisterer med indsamling af data og etablerer et rapporteringsformat, som kan genbruges af virksomheden fremover, og derfor ikke kræver væsentlige ressourcer fra virksomhedens side at etablere og vedligeholde. Vi forankrer processen for ERM i virksomhedens finansafdeling og træner i, hvordan en opdateret vurdering af risiko-matricen skal foretages fremadrettet.

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... I føler ikke, at vi er forberedt på at håndtere en krisesituation, hvis den opstår.

... I er usikre på, hvilke hændelser det er vigtigst for vores virksomhed at beskytte sig imod.

... I er i stigende grad opmærksomme på risici (f.eks. vedr. IT-sikkerhed), men vi er i tvivl om, hvordan vi skal håndtere risici.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med risikostyring?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33