Dataindsamling & analyse

Hvis I mangler specifik data i forbindelse med et projekt, som er tidskrævende eller svært at indhente, så kan YEC indsamle diverse data og udføre analysearbejdet.

Vores tilgang

Vi tror på, at en databaseret tilgang til strategiske beslutninger er afgørende. YEC har specialiseret sig i indsamling af data, der kan være tidskrævende eller svær at indsamle, så danske ledelser kan få et databaseret grundlag at træffe beslutninger ud fra. Vores færdige produkt består af en fysisk gennemgang af resultaterne samt en dybdegående rapport, hvor data og resultater præsenteres overskueligt.

Reel værdi

Vi starter en dataindsamling med at skabe forståelse for virksomheden og databehovet, så vi kan lave en række research objectives, som skal besvares i projektet. Vores indgangsvinkel er, at afdække samtlige relevante indsamlingsmetoder, så der fremskaffes et fuldt overblik over tilgængelig data. Hvis data er svært eller komplekst, vil forløbet også inkludere en række interviews med eksperter indenfor det givne område.

Vores metode

Dataindsamling

I denne fase fokuserer vi på at indsamle omfattende og nøjagtig data. Vores tilgang til analyse inkluderer:

  • Databaser: YEC indsamler al tilgængelig relevant information – fra offentligt tilgængelige data, brancherapporter og akademisk forskning, til en række databaser som YEC har adgang til.

  • Primær indsamling: YEC designer optimale interview frameworks på baggrund af de relevante udfordringer i casen. Her indsamles via interviews de informationer, der ikke er offentlig tilgængelige. I denne fase er der fokus på at skaffe viden fra eksperter i området, mystery shopping hos konkurrenter samt potentielle kunder og deres adfærd. 

Analyse

Når al data er indsamlet, analyseres disse, hvorefter resultaterne opsættes i en længere rapport samt fuld adgang til rådata. Analysen vil både dække de kvantitative og kvalitative data, som er blevet indhentet. 

Resultater

Data og resultater præsenteres fysisk hos jer, hvor implikationer kan blive diskuteret. 

Implementering

Hvis datagrundlaget skaber grundlag for initiativer i virksomheden, så hjælper YEC gerne med, at følge projektet til dørs. 

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... I står overfor konkrete strategiske beslutninger, der skal tages, men mangler datagrundlaget hertil.

... I har projekter, hvor der mangler specifik data for at komme i mål.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med dataindsamling & analyse?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33