Salg af virksomhed
Hvis I overvejer på sigt at sælge dele af eller hele jeres virksomhed. Eller hvis I er blevet kontaktet af interesserede købere, men er i tvivl om, hvordan I får mest ud af en salgsproces.

Vores tilgang

Det drejer sig selvsagt om at få den højeste mulige pris, når virksomheden sælges. Derfor er det vigtigt at forstå, hvilke parametre virksomhedens værdi vil blive målt på, og gøre tiltag der positivt påvirker prisen på virksomheden.

Man bør som virksomhedsejer selv tage initiativer til denne værdiskabelse og ikke overlade denne værdiskabelse til en køber.

Reel værdi

Hvis I endnu ikke påtænker at sælge, men bare vil forberede jer bedst muligt, vil vi hjælpe jer med at lave en værdisætning af virksomheden, gennemgå de parametre med dig som har betydning for værdisætningen, og implementere tiltag der vil forøge virksomhedens værdi, så en højere pris opnås, hvis et salg bliver aktuelt.

Hvis I allerede er i overvejelse om et salg, og måske allerede er blevet kontaktet af en interesseret køber, så kan vi hjælpe jer i hele salgsprocessen. Vi kan assistere jer med at skabe en stærk ”equity story”, gennemføre initiativer der vil forøge virksomhedens værdi, og assistere jer i forhandling med interesserede købere.

Vores metode

Analyse

Vi starter altid processen med at skabe detaljeret oversigt over virksomhedens resultatopgørelse, balance og cash flow, inkl. en detaljeret oversigt over alle indtægtsstrømme og omkostninger i virksomheden. Vi bruger dette til at forstå virksomhedens ”value drivers” og til at lave et forecast af virksomhedens fremtidige indtjeningsmulighed.

Vurdering

Vi udarbejder en grundig finansiel analyse af virksomhedens økonomiske situation, og vi laver et katalog med forslag til initiativer, der kan forbedre virksomhedens værdi.

Anbefaling & forhandling

Vi præsenterer mulighederne for jer, og du beslutter, hvilke initiativer der skal gennemføres. Hvis der er en dialog med en interesseret køber, deltager vi gerne som rådgiver for jer i forhandlingen.

Implementering

Vi assisterer med at gennemføre initiativerne, så trækket på virksomhedens egne ressourcer dermed bliver minimalt. Vi sikrer, at beslutningerne bliver gennemført og vi tracker, at der skabes reel værdi. Vi opdaterer løbende en oversigt over de trufne beslutninger og laver status på beslutningernes gennemførsel og værdiskabelse

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... I overvejer at sælge virksomheden på et tidspunkt, men er i tvivl om, hvilke parametre og handlinger der kan forøge virksomhedens værdi.

... I er blevet kontaktet af en interesseret køber, men er i tvivl om den indikerede pris og vilkår er rimelige.

... I har igangsat en salgsproces, som er bistået af en investeringsbank, og ønsker at engagere en tredjepart som rådgiver i dialogen med investeringsbanken.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med salg af virksomhed?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33