Indkøbsoptimering

Hvis I har oplevet prisstigninger, eller er blevet afhængige af en eller få leverandører, og ønsker at begrænse risici og optimere jeres bundlinje, uden at skulle indgribe i processer og personalesammensætning.

Vores tilgang

Vi ved fra erfaring, at virksomheder har mulighed for meget betydelig værdiskabelse gennem en struktureret tilgang til sine leverandører. Vi kalder denne tilgang for Catagory Management.

Ved Catagory Management gennemgår vi med virksomheden et forløb, hvor vi skaber overblik over omkostningerne og nuværende leverandører, identificerer de rigtige leverandører (inkl. både nuværende og potentielt nye leverandører), og forhandler bedre kontrakter til lavere pris og bedre betingelser.

Reel værdi

Vi vil i prioriteret rækkefølge udarbejde et katalog over leverandørforhold, som bør udfordres. Virksomhedens ledelse beslutter, hvilke handlinger der skal implementeres. Vi kan ud over analysen og anbefalingen også deltage i processen med at forhandle og implementere nye og bedre leverandøraftaler, som får værdiskabelsen realiseret. Vi tracker gennem processen den reelle værdiskabelse.

Vores metode

Analyse

Vi starter altid procesoptimeringen med at skabe en detaljeret oversigt over de nuværende opgaver og processer. Vi kalder det ”proces mapping”, og disse udarbejdes på workshops, hvor relevante medarbejdere fra virksomheden deltager. Denne proces mapping viser, hvilke steps, medarbejdere, systemer og manuelle forhold, der er en del af processen.

Vurdering

Med afsæt i procesanalysen vurderer vi, hvordan processerne kan gøres mere effektive. Dette kan ske ved automatisering, eliminering eller optimering af processen. Vi udarbejder et katalog over mulige procesforbedringer.

Anbefaling & forhandling

Baseret på kataloget over mulige handlinger vil vores anbefalinger blive skræddersyede til dig og din virksomhed. Vi præsenterer mulighederne for dig, og du beslutter, hvordan der skal procesforbedres.

Implementering

Vi sikrer, at procesændringerne bliver gennemført i praksis og vi kan skabe kontakt til relevante leverandører, hvis ændringer af virksomhedens IT-system ønskes.

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... jeres indtjeningsevne er under pres, og der er behov for omkostningsreduktioner og cashflow-forbedringer.

... jeres de-centrale indkøb foretages over for leverandører, som har en professionel salgsorganisation.

... I mener at det er vigtigt for at bevare og styrke vores markedsposition, at vores omkostningsniveau er konkurrencedygtigt.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med indkøbsoptimering?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33