Performance management
Hvis I ønsker, at alle medarbejdere arbejder og honoreres efter virksomhedens mål og strategi, for at sikre at alle arbejder i samme retning, og fælles mål opnås.

Vores tilgang

Performance management er en måde at koble virksomhedens strategi med målsætningerne i de enkelte afdelinger og funktioner. Performance management indebærer, at man trækker de strategiske målsætninger tæt på dagligdagen i virksomheden og fastsætter Key Performance Indicators (KPI’s) på tværs af afdelingerne og funktionerne, som skal sikre, at alle afdelinger og initiativer understøtter virksomhedens strategiske målsætninger bedst muligt.

Når der skabes et fokus hos alle afdelinger, der bedst muligt understøtter virksomhedens overordnede strategiske og finansielle målsætning, vil det medvirke til at optimere virksomhedens præstation. Vi tror på ”what gets measured, gets done”.

Reel værdi

Processen resulterer i etablering af KPI’s, som er sammenhængende på tværs af virksomheden, og for hvilke der etableres målsætninger for det kommende kalenderår. Der etableres en proces, hvor Finansafdelingen bliver ansvarlig for på månedsbasis at rapportere, hvordan den faktiske performance sammenligner sig med den målsatte performance, og hvordan effektive Performance Management møder kan implementeres.

Vores metode

Analyse

Vi starter altid processen med at skabe en detaljeret oversigt over virksomhedens strategi, ”value drivers” og virksomhedens finansielle målsætninger.

Vurdering

Med afsæt i den gennemarbejdede analyse af ”value drivers” og de finansielle målsætninger vurderes, hvilke målsætninger der med rimelighed kan sættes for de vigtigste 10-20 ”value drivers” og finansielle målsætninger på tværs af organisationen.

Anbefaling & forhandling

Vi laver en anbefaling på, hvilke KPIs der bør indgå i jeres virksomheds Performance Management rapportering. Vi præsenterer anbefalingen for jer, og I beslutter, hvilke KPIs der skal etableres, og hvordan rapportering og opfølgning på rapportering skal foregå.

Implementering

Vi udarbejder format til KPI-rapportering, som skal bruges af jeres virksomhed til månedlig performance management opfølgning, således at der skal bruges færrest mulige interne ressourcer til udarbejdelsen heraf. Vi træner finansafdelingen i virksomheden i, hvordan den løbende månedlige rapportering herefter kan etableres ved brug af færrest mulige ressourcer. Vi sikrer dertil, at der etableres Performance Management møder i virksomheden, hvor KPI-status rapporteres, og hvor der besluttes handlinger, som der efterfølgende rapporteres status på. Hvis det ønskes, deltager vi gerne i opstarten af Performance Management-møderne i virksomheden.

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... I vil styrke fokusset på de vigtigste opgaver på tværs af organisationen.

... I føler ikke, at alle afdelinger i virksomheden altid har de samme prioriteter.

... I vil gerne have et databaseret grundlag for sammen at kunne fejre, når noget godt opnås i virksomheden.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med performance management?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33