Ledelsesrapportering & BI

Hvis I ønsker fremadskuende måneds- og ledelsesrapportering, der kan bruges som beslutningsværktøj og som samtidig giver en status på de vigtigste projekter og opgaver for virksomhedens fremtid.

Vores tilgang

Vi ved, at en månedsrapportering i det rette format kan være et vigtigt overblik over alle væsentlige forhold i virksomheden, og at den kan danne udgangspunkt for fokus på de forhold, der er vigtigst for virksomhedens fremtid.

Vi kan assistere med at få identificeret, hvordan status på din virksomheds vigtigste forhold, både finansielle og ikke-finansielle, kan præsenteres præcist i en månedsrapport, som vi bygger op efter jeres virksomheds behov.

Reel værdi

Vi udarbejder formatet til rapporteringen på en måde, som gør den let at genanvende for virksomheden måned for måned, og vi skaber oversigt over kilderne til den forretningskritiske information og automatiserer trækningen af disse data, hvor det er muligt.

Vi kan dertil hjælpe jer med visualisering af data i real-tid. Således kan I til enhver tid søge indsigt i hvordan data ser ud nu og agere hurtigere end hidtil.

Vores metode

Analyse

Vi indleder altid med at skabe detaljeret oversigt over, hvilke finansielle og ikke-finansielle forhold, der er vigtigst for virksomheden. Vi baserer dette på en analyse og forståelse af virksomhedens strategi, ”value drivers”, de vigtigste nøgletal, og de vigtigste KPIs. Vi gennemgår ERP for relevant data til BI rapportering samt den månedlige proces for lukning af de finansielle tal for at vurdere, om det er muligt at effektivisere denne proces og dermed gøre månedsrapporteringen mulig at producere hurtigere.

Vurdering

Med afsæt i den gennemarbejdede analyse vurderer vi, hvordan virksomhedens væsentligste forhold overskueligt præsenteres i et format, som kan bruges til at få et fuldstændigt overblik over virksomhedens performance, og med indsigt i status på de forhold, der har betydning for virksomhedens fremtidige performance.

Anbefaling & forhandling

Vi laver en skræddersyet anbefaling på format af månedsrapport samt en anbefaling for visualisering i power BI. Vi præsenterer vores anbefalinger for jer, og I beslutter, hvordan den endelige rapportering skal se ud. Vi laver også anbefaling på, hvordan rapporteringen kan automatiseres mest muligt, og hvordan det bliver muligt at rapportere meget kort tid efter månedens udløb.

Implementering

Vi udarbejder det endelige månedsrapportformat i en skabelon, som er nem at genbruge og opdatere for virksomheden i de efterfølgende måneder. Vi opsætter dertil automatiserede dashboards samt etablerer en proces for den månedlige lukning af bøgerne og den efterfølgende månedsrapportering, som tilsikrer, at der kan rapporteres meget hurtigt.

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... jeres nuværende månedsrapport beskriver primært, hvad der tidligere er sket i virksomheden og har fokus på forhold, der ikke kan gøres noget ved nu.

... jeres rapporteringer modtages for sent til, at vi kan bruge den til effektiv beslutningstagning

... I ønsker et bedre overblik over vores data fra ERP systemet.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med markedsanalyser?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33