Target-liste

Hvis I ønsker at at fokusere jeres salgsindsats mod de mest relevante potentielle kunder og vækste toplinjen.

Vores tilgang

Opsøgende salg kan gøres betydeligt mere effektivt. I YEC mener vi, at næsten alle B2B virksomheder bør arbejde med target lister. En target liste er en gennemarbejdet liste med potentielle leads med uddybende information på de parametre, der er mest betydningsfulde for dig. Eksempler på parametre kunne være tilfredshed med nuværende løsning, købsvolumen, betalingsvillighed, behov, beslutningstager osv.

Reel værdi

Vi opbygger taget-lister via ekstensiv screening af markedet og telefoniske interviews. I vil ved afslutning af et projekt få overleveret et dokument indeholdende et stort antal leads, der er sorteret efter attraktiviteten for sælgerne. Sælgerne kan herefter lettere prioritere deres tid og vil have øget information i salgsprocesserne. Resultaterne ved at arbejde med en target liste er tydelige. Der opnås både øget engagement og effektivitet blandt sælgerne, da de ved hvilke leads der er relevante at fokusere på. Samtidig øges sandsynligheden for at sælge i den efterfølgende salgsproces, da sælgerne vil være bedre oplyst end hidtil.

Vores metode

Forståelse

Vi indleder processen med et møde, hvor vi bliver klogere på din virksomhed, din ønskede målgruppe samt de parametre du ønsker indsigt i. Vi Laver derefter et udkast på en spørgeramme, som sendes til godkendelse hos dig. Hvis du allerede er klar over hvilke potentielle kunder du ønsker indsigt i, så fremsendes disse i denne fase.

Indsamling

Hvis det ønskes, screener vi herefter markedet for leads. Derefter foretages telefoniske interviews med beslutningstagere, hvor vi indsamler information på dine ønskede parametre. Interviews foretages som udgangspunkt anonymt.

Analyse & vurdering

Den indsamlede data analyseres herefter. Der analyseres både for hele målgruppen og for den enkelte virksomhed. Analysen foretages med henblik på at udlede noget generelt for målgruppe samt for at kunne vurdere attraktiviteten i det enkelte lead.

Afrapportering

Analysen præsenteres via powerpoint til dig og ledelsen. Ved præsentationens afslutning fremsendes et excel ark med en oversigt over besvarelserne hos de enkelte virksomheder samt en sortering på attraktivitet. Dertil fremsendes de enkelte interviews, således at dine sælgere kan læse de specifikke besvarelser for alle leads.

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... I vil øge engagement iblandt jeres sælgere.

... udnytte sælgernes tid mere effektivt.

... have dialoger med potentielle kunder med størst muligt afkast og vækste toplinjen.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med target-liste?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33