Likviditetsoptimering

Hvis I ønsker at forbedre virksomhedens cash flow og likviditet

eller mener at det er muligt at forbedre virksomhedens størrelse af arbejdskapital og indtjenings-evne.

Vores tilgang

Alle virksomheder kan forbedre deres cash flow ved at gennemgå de poster, der påvirker virksomhedens cash flow; inkl. indtægter, omkostninger og arbejdskapital.

Vi vil kunne hjælpe virksomheden med at identificere nye mulige indtægtsstrømme, reducere eller eliminere omkostninger, og optimere sin arbejdskapital - herunder:

Optimering af indtægter og omkostninger vil vi kunne assistere med gennemførslen af et profitoptimeringsprojekt.

Reel værdi

Tilgodehavender fra kunder vil vi kunne assistere med at etablere en proces for vurdering af kundernes kreditværdighed, sikre markedskonforme kreditaftaler, og etablere en proces for hurtig opfølgning, når kunder ikke betaler til tiden, for at minimere risikoen for tab på tilgodehavender.

Lager vil vi kunne assistere med at vurdere, hvilken lagerstørrelse der er optimal for virksomheden, og hvor der er balance mellem kommercielle og finansielle forhold.

Skyldige poster til leverandører vil vi kunne assistere med at forhandle og skabe mere attraktive kreditvilkår over for leverandørerne.

Vores metode

Analyse

Processen indledes med at skabe en detaljeret oversigt over alle indtægtsstrømme, omkostninger og arbejdskapital i virksomheden. Vi kalder det ”income, cost & working capital mapping”. Vi skaber overblik over, hvordan din virksomheds cash flow er sammensat, og analyserer hvilke handlinger der vil kunne forbedre likviditeten (cash flow), både på kort og på langt sigt.

Vurdering

Med afsæt i den gennemarbejdede analyse af mulighederne for cash flow forbedrende handlinger, analyserer vi hvilken finansiel konsekvens de respektive handlingsmuligheder vil have. Vi laver en grundig analyse, der sikrer, at der ikke tages kortsigtede beslutninger, der vil have negativ indflydelse på den langsigtede vækst, og vi udformer et katalog over mulige handlinger.

Anbefaling & forhandling

Vi præsenterer mulighederne for jer, og I beslutter, hvordan der skal optimeres. Vi kan assistere jer i forhandlingerne med eksterne leverandører, hvis det ønskes. Således udnyttes vores kendskab til markedsforhold og I minimere jeres ressourceforbrug.

Implementering

Vi sikrer, at beslutningerne bliver gennemført og vi tracker, at der skabes reel bundlinjeværdi. Vi opdaterer løbende oversigten over de trufne beslutninger, følger status på beslutningernes gennemførsel, måler objektivt beslutningernes reelle bundlinje- og cash flow effekt.

Se et udvalg af vores cases:

Relevant hvis

... I oplever, at det er blevet sværere og dyrere at få adgang til kapital.

... I har opbygget "fedt" i opgangstiderne, men ressourcerne er der ikke til at adressere dette.

... I vil være forberedt på en eventuel recession.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med likviditetsoptimering?

Niels Christian Krabbe

CEO

nk@yec.dk

+45 20 62 51 61

Jacob Schjørring

Partner

js@yec.dk

+45 40 17 43 33