Profitoptimering

Føler du, at din virksomhed skal forbedre sin finansielle situation?

Eller føler du, at din virksomhed har yderligere profit-forbedringspotentiale?

Vores tilgang

Vi tror på, at alle virksomheder kan forbedre deres indtjeningsevne ved kritisk at gennemgå samtlige indtægtskilder og omkostninger, for at identificere mulige optimeringer, som der handles på. Alle virksomheder har over tid opbygget noget ”fedt”, som med fordel kan findes og elimineres, da enhver forbedring vil have direkte påvirkning på virksomhedens bundlinje.

Vi kan hjælpe din virksomhed med at identificere muligheder for profitoptimering, og være med til at implementere de handlinger, der får resultatforbedringen til at ske.

Reel værdi

Vi har struktureret en profitoptimeringsproces, hvor vi på vegne af kunden leder processen, og hvor vi i dialog med relevante personer i virksomheden skaber oversigt over de nuværende indtægtsstrømme og omkostningstyper – og analyserer hvilke beslutninger, der kan tages for at forbedre virksomhedens indtjeningsevne.

Vi arbejder både med ”cost saving” og ”cost avoidance”, hvor førstnævnte er lavere driftsomkostninger som følge af en igangsat handling, medens sidstnævnte er undgåelse af yderligere driftsomkostninger, der ville have materialiseret sig, hvis der ikke var foretaget en handling.

Vores metode

Analyse

Processen indledes med at skabe en detaljeret oversigt over alle indtægtsstrømme og omkostninger i virksomheden. Vi kalder det ”income and cost mapping”. Vi skaber overblik over, hvordan din virksomheds bundlinjeresultat er sammensat, og analyserer hvilke handlinger der vil kunne forbedre indtjeningsevnen, både på kort og på langt sigt.

Vurdering

Med afsæt i den gennemarbejdede analyse af mulighederne for resultatforbedrende handlinger analyserer vi, hvilken finansiel konsekvens de respektive handlingsmuligheder vil have. Vi laver en grundig analyse, der sikrer, at der ikke tages kortsigtede beslutninger, der vil have negativ indflydelse på den langsigtede vækst, og vi udformer et katalog over mulige handlinger. Dette katalog kan indeholde forslag til omkostningseliminering, forslag til genforhandling af omkostninger, samt forslag til nye indtægtsstrømme.

Anbefaling & forhandling

Vi præsenterer mulighederne for dig, og du beslutter, hvordan der skal optimeres. Vi kan assistere jer i forhandlingerne med eksterne leverandører, hvis det ønskes. Således udnyttes vores kendskab til markedsforhold og i minimere jeres ressourceforbrug.

Implementering

Vi sikrer, at beslutningerne bliver gennemført og vi tracker, at der skabes reel bundlinjeværdi. Vi opdaterer løbende oversigten over de trufne beslutninger, følger status på beslutningernes gennemførsel, og måler objektivt beslutningerne reelle bundlinjeeffekt.

"Da vi opererer i et nichemarked erdet ofte svært for os at skaffe valid information, og vi har prøvet mange forskellige modeller. Men Youth Excellence Consulting har lavet et virkelig godt og grundigt stykke arbejde, som gav os et meget bedre overblik og gjorde det nemmere for os at beslutte, i hvilken retning vi skal arbejde i. Det har været et rigtig fint samarbejde, hvor de har gjort en stor indsats for at sætte sig ind i, præcis hvilken forretning vi har, og har dermed leveret et produkt, vi kunne overføre direkte til vores forretningsplan."

Signe Cederstrøm

CEO - Resino Trykfarver

Vores arbejdsproces

1

Opstart

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2

Udførsel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

3

Afrapportering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4

Implementring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Relevant hvis

... jeres indtægtsevnen er reduceret grundet betydelige ændringer i eksterne forhold

... der er opbygget 'fedt' i opgangstiderne, men ressourcerne er der ikke til at adressere dette.

... I vil klargøre til eventuel recession.

... I vil øge bundlinje til gavn for aktionærer ifb. udbytte eller virksomhedssalg.

Flere services

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med profitoptimering?

Peter Rønnest Andersen

Partner

pra@yec.dk

+45 12 34 56 78

Mikkel Ibsen

Partner

mi@yec.dk

+45 31 55 44 31

Download vores serviceoversigt